rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
GONZÁLEZ ALONSO, FERNANDO


Nom: GONZÁLEZ ALONSO, FERNANDO
Carrer:
Codi Postal: 37006
Població: SALAMANCA
Telèfon:679 747916
Fax: 923 125150
Correu electrònic:fgonzalezal e_n upsa punto es
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Primaria: medio.
Primaria: superior.
ESO 1º ciclo.
Secundaria Post-Obligatoria.
Adultos.
No formal.
Tiempo libre.
Otros: Universitario
Comentarios: Experto en inmigración, mediación, interculturalidad, formación del profesorado

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
((((((??? * 4) - 10) * 5) - 10) - 5) - 10) = 5,
/4/
&
1 chars before small W
and
/M/
and not a
"V",
but
small 'B' +3 letters
-
-3-
followed by
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]