rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
GONZÁLEZ, LORENA


Nom: GONZÁLEZ, LORENA
Carrer: Mereyal
Codi Postal: 2312
Població: Calabozo
Telèfon:0246-8718136
Fax: 02468712068
Correu electrònic:loscamorucos e_n cantv punto net
URL: cantv.net
Àrea educativa:
Primaria: superior.
ESO 1º ciclo.
ESO 2º ciclo.
Secundaria Post-Obligatoria.
Adultos.
Otros: Grupos juveniles
Aficions: al canto
Comentarios: Estoy haciendo mi tesis doctoral en educación para la paz necesito material para realizar mis aproximaciones teóricas

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
2 chars before small X
-
3 chars before H
and not a
"Q",
but
1 chars before Z;
(((((??? / 4) - 7) - 9) - 9) * 4) = -91
followed by
(((??? * 9) * 5) * 5) = 675;
small 'D' +2 letters
;
small 'D' +2 letters,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]