rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
GONZÁLEZ, LORENA


Nom: GONZÁLEZ, LORENA
Carrer: Mereyal
Codi Postal: 2312
Població: Calabozo
Telèfon:0246-8718136
Fax: 02468712068
Correu electrònic:loscamorucos e_n cantv punto net
URL: cantv.net
Àrea educativa:
Primaria: superior.
ESO 1º ciclo.
ESO 2º ciclo.
Secundaria Post-Obligatoria.
Adultos.
Otros: Grupos juveniles
Aficions: al canto
Comentarios: Estoy haciendo mi tesis doctoral en educación para la paz necesito material para realizar mis aproximaciones teóricas

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
'L' +2 letters
and
'I' +2 letters;
0 chars before small L;
small 'H' +3 letters
&
small 'L' +1 letters,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]