rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
M.C, PATRICIA MORALES


Nom: M.C, PATRICIA MORALES
Carrer: jan Baptist Denayer 34
Codi Postal: 1560
Població: Hoeilaart
Telèfon:32476367717
Fax: 3226577717
Correu electrònic:morales e_n skynet punto be
URL: www.onlineunesco.org
Àrea educativa:
Primaria: medio.
Primaria: superior.
Adultos.
Otros: Coordinación Cátedra UNESCO para una paz sostenible
Comentarios: Cultura y educación para la paz
Derechos humanos
Desarrollo sostenible
Diálogo intercultural
El arte como encuentro multicultural
Muchas gracias por esta lista

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before small P
-
1 chars before small X,
2 chars before small C
-
'B' +3 letters;
1 chars before small T
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]