rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
GARCÍA GASCÓN, FERNANDO


Nom: GARCÍA GASCÓN, FERNANDO
Carrer:
Codi Postal:
Població: VALENCIA
Telèfon:
Correu electrònic:fergege e_n wanadoo punto es
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Adultos.
No formal.
Tiempo libre.
Comentarios: Interesado en educación de adultos, no formal, materiales didácticos, estimulación cognitiva

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
(((((((((((((??? - 8) - 1) - 7) - 5) * 1) - 1) * 9) - 6) - 10) - 8) - 4) - 3) / 2) = -92
;
'G' +3 letters
-
small 'G' +3 letters
-
small 'E' +3 letters,
'M' +1 letters
and
1 chars before small B,
3 chars before S,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]