rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
CALVO RUFANGES, JORDI


Nom: CALVO RUFANGES, JORDI
Carrer:
Codi Postal:
Població: BARCELONA
Telèfon:
Correu electrònic:calvorufanges e_n yahoo punto com
Àrea educativa:
Adultos.
No formal.
Tiempo libre.
Comentarios: Educación por la paz, Reflect-acción, educación popular

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
((??? - 1) - 5) = -2
-
3 chars before small W
and
/U/
and not a
"G",
but
(((((((((??? - 9) / 4) - 10) / 2) / 2) - 8) - 1) - 2) - 8) = -21.8125
-
0 chars before N
-
'E' +3 letters
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]