rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
CALVO RUFANGES, JORDI


Nom: CALVO RUFANGES, JORDI
Carrer:
Codi Postal:
Població: BARCELONA
Telèfon:
Correu electrònic:calvorufanges e_n yahoo punto com
Àrea educativa:
Adultos.
No formal.
Tiempo libre.
Comentarios: Educación por la paz, Reflect-acción, educación popular

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
((??? / 2) - 7) = -2.5
and
small 'B' +3 letters
and not a
"F",
but
1 chars before small B
and
((??? - 10) - 9) = -12
followed by
((??? - 2) / 4) = -0.25
and not a
"F",
but
small 'A' +2 letters,
'V' +2 letters,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]