rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
CALVO RUFANGES, JORDI


Nom: CALVO RUFANGES, JORDI
Carrer:
Codi Postal:
Població: BARCELONA
Telèfon:
Correu electrònic:calvorufanges e_n yahoo punto com
Àrea educativa:
Adultos.
No formal.
Tiempo libre.
Comentarios: Educación por la paz, Reflect-acción, educación popular

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
(((??? - 10) - 7) - 2) = -18;
small 'S' +3 letters,
'P' +3 letters
&
:C:
and
(((((((((??? - 8) - 4) - 2) - 2) - 9) - 1) - 9) - 6) - 6) = -43
&
((??? - 8) - 5) = -10
and then
1 chars before small N;
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]