rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
Carol García Monrrón


Nom: Carol García Monrrón
Carrer:
Codi Postal: 08088
Població: BARCELONA
Telèfon:
Correu electrònic:info e_n cursos-trabajadores punto net
URL: https://www.cursos-trabajadores.net
Àrea educativa:
Adultos.
Comentarios: Me dedico a la mejora de los planes de estudios y métodos para adultos.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
'V' +2 letters;
'V' +3 letters
followed by
2 chars before small Y
and then
1 chars before Q,
small 'O' +1 letters
&
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]