rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
AIRD DONOSO, MARIA


Nom: AIRD DONOSO, MARIA
Carrer: San Mario 22, 1º - 2ª
Codi Postal: 08022
Població: BARCELONA
Telèfon:93 417 35 64
Correu electrònic:airdon e_n copc punto es
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Primaria: medio.
Primaria: superior.
ESO 1º ciclo.
Aficions: Amistad, música, deportes, fotografía, lectura, hornitología, viajes, ecología, etc.
Comentarios: Soy psicóloga y mediadora

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
2 chars before small D
and then
(??? - 5) = 3
followed by
'Y' +1 letters
;
'O' +1 letters
and then
'V' +1 letters,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]