rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
GIL GOMEZ, MARISA


Nom: GIL GOMEZ, MARISA
Carrer: Jordi Girona, 3, Modulo C6, E206
Codi Postal: 08071
Població: BARCELONA
Telèfon:93. 401.6882
Fax: 93.401.7055
Correu electrònic:marisa e_n ac punto upc punto es
URL: http://www.ac.upc.es/homes/marisa
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Adultos.
No formal.
Comentarios: Seminarios específicos de formación

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'T' +2 letters
and then
1 chars before small G
-
(((??? - 9) - 2) - 10) = -15
and then
3 chars before P,
'F' +2 letters
;
((((((??? - 6) - 7) - 10) - 1) - 1) - 4) = -23,
1 chars before small U
&
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]