rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
GIL GOMEZ, MARISA


Nom: GIL GOMEZ, MARISA
Carrer: Jordi Girona, 3, Modulo C6, E206
Codi Postal: 08071
Població: BARCELONA
Telèfon:93. 401.6882
Fax: 93.401.7055
Correu electrònic:marisa e_n ac punto upc punto es
URL: http://www.ac.upc.es/homes/marisa
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Adultos.
No formal.
Comentarios: Seminarios específicos de formación

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
(??? - 10) = -6
&
small 'J' +3 letters
and
'S' +3 letters,
3 chars before small D
-
small 'J' +1 letters
followed by
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]