rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
JIMÉNEZ MAIRELES, JOSÉ MARÍA


Nom: JIMÉNEZ MAIRELES, JOSÉ MARÍA
Carrer: Viviendas de Maestros, 1
Codi Postal: 41560
Població: ESTEPA
Telèfon:955912428
Correu electrònic:jomajima e_n interbook punto net
URL: http://www.interbook.net/personal/jomajima
Àrea educativa:
Primaria: inicial.
Comentarios: Estoy interesado en las experiencias de trabajo cooperativao en el aula y en los rincones de trabajo. Trabajo de esta forma, bueno lo intento.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
((((((??? * 8) - 6) - 2) - 6) * 8) - 5) = 11,
3 chars before small F,
2 chars before small H
followed by
((((??? - 1) - 9) - 10) - 3) = -16
and then
small 'V' +3 letters,
-m-
&
(??? - 4) = 4;
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]