rotulo-direccio.gif - 2922 Bytes Página principal Actualidad Agenda Materiales Cine Bibliografía Personas Grupos

Datos completos de
RUIZ MUÑOZ, AIDA


Nombre: RUIZ MUÑOZ, AIDA
Calle:
Código Postal:
Población: ALACANT
Teléfono:
E-mail: aida_ruiz e_n mixmail punto com
Área educativa:
Otros: Estudiant Magisteri Llengua Estrangera
Comentarios: Encara que sóc estudiant, m'agrada saber tot el que puga sobre l'Educació per al Desenvolupament, Educació en Valors, etc. pense que a les Universitats totes aquestes transversals no es toquen massa (ni poc tampoc!). M'agradaria intercanviar inormació amb la gent, i poder fer una mena de repertori de tècniques, activitats, etc.

Enviar mensaje a la dirección registrada para modificar o borrar la ficha

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
1 chars before small F,
2 chars before H,
'R' +2 letters
followed by
'V' +3 letters
;
small 'H' +3 letters
followed by
'O' +1 letters
&
(((??? - 5) - 1) - 6) = -7
and then
→ Escribe aquí los caracteres de la figura y pulsa el botón:

[Buscar] - [Listado] - [Edualter]