La perspectiva que assumim en aquesta unitat és que la crisi social que ha suposat l'epidèmia del VIH/SIDA no només té una dimensió mèdico-assistencial, que també la té, si no que contempla moltes altres dimensions. Entenem que la SIDA, com afirma Pascual Ortells, membre de l'ONG nicaragüenca Fundación Nimehuatzin, involucra a tot un seguit de drets humans: el dret a la informació i al respecte a la vida privada, el dret a decidir i, sobretot, el dret a la igualtat i a no patir cap tipus de discriminació. La SIDA ha posat sobre la taula de l'opinió pública i en l'agenda de tots els països que els drets humans són el nou paradigma de la salut. La prevenció de la discriminació en l'àmbit de la salut constitueix l'estratègia més adient i viable per respondre a l'epidèmia del VIH/SIDA, tant per raons humanistes com per criteris d'eficiència i eficàcia. Aquest paradigma exigeix que aquesta epidèmia s'entengui amb esquemes diferents als de l'epidemiologia clàssica. Mesures com l'aïllament, les proves obligatòries, la quarantena, les restriccions migratòries i la repressió subtil o obert, no serveixen davant la crisi de la SIDA. És necessari que la salut sigui vista des de una perspectiva generacional, des dels drets humans, el gènere i el desenvolupament sostenible.

Amb el suport de:
Generalitat

de Catalunya