Activitat 1. L’aigua, més que un líquid transparent.


L’aigua és vida, és una dita que es repeteix a múltiples discursos, però també múltiples vegades es pot fer una lectura simple d’aquesta gran dita, més enllà de que l’aigua sigui una substància imprescindible per a la supervivència estricte dels éssers vius, per a l’espècie humana ha estat i és molt més que això. L’aigua és fonamental per l’alimentació, és un important recurs sanitari, té un valor social, recreatiu, estètic, simbòlic...que sovint ens passa per alt.

Objectius:
Evidenciar els diversos usos i valors que té l’aigua.
Potenciar la lectura i interpretació d’imatges.


Durada: 1 hora màxim.

Desenvolupament:
Es parteix d’un conjunt d’imatges on hi és present l’aigua en diverses situacions (aquí s’adjunten unes quantes que poden servir d’exemple).

Es demanarà que cadascú en un paper escrigui el que creu que representa l’aigua en cada una de les imatges, és a dir, quin ús o valor adquireix en aquella situació, només utilitzant una paraula.

Es recomana penjar les imatges en un lloc ben visible on després cadascú hi pugui escriure a sota la paraula que ha utilitzat per a definir l’aigua. A partir d’aquesta exposició, entre tots, hauran d’elaborar un únic llistat amb tots els usos i valors que han considerat que té l’aigua i buscar, per a cadascun d’ells, una situació o escenari on l’aigua hagi deixat de complir aquest ús o hagi perdut aquest valor. Aquesta segona part es pot fer també per mitjà de imatges.

Feix 'clic' sobre la imatge per a obtenir una impressió més gran