EL VALOR OBLIDAT DE L'AIGUA

Annex 1. Taula d’equivalències d’activitats-litres consumits d’aigua.

Posar una rentadora
75 litres
Posar un rentaplats
250 litres
Cuinar i beure (per persona)
2 a 4 litres
Dutxar-se (per persona)
50 litres
Pendre un bany
300 litres
Rentar-se les dents (aixeta oberta)
30 litres
Rentar-se les mans
1,5 litres
Afeitar-se (aixeta oberta)
40 a 75 litres
Rentar el cotxe (mànega)
400 litres
DIPÒSIT WC
10 litres
Rentar plats a ma
100 litres
Aixeta oberta
12 litres / minut
Regar jardí mediterrani
4 litres / m2 / setmana
Rentar plats amb la pica tapada
20 litres
Rentar el cotxe amb galleda
40 litres
DIPÒSIT WC amb cisterna estalviadora
3 a 6 litres
Aixeta oberta amb airejador-reductor
6 litres
Regar un jardí de gespa
16 litres / m2/ setmana

Dades extretes de tríptic estalvi d’aigua, elaborat per Catalunya Estalvia Aigua i Ecologistes en Acció per l’Ajuntament de Sta. Perpetua de la Moguda.