Principal
Introducció
Articles de premsa
Article d’opinió
Activitat 1. L’aigua, més que un líquid transparent.
Activitat 2. L’aigua que consumim
Activitat 3. L’aigua que ens arriba...
Bibliografia i pàgines web
Materials en PDF