Materiales en castellano

L’aigua és un tema d’actualitat ara i sempre, doncs és un element imprescindible per a nosaltres i per tant tot allò que li succeeixi tindrà efectes, ja sigui directe o indirectament, en el nostre dia a dia. El tema de l’aigua es pot treballar des de múltiples vessants i és difícil deslligar-ne una de l’altre, però amb aquest material es vol prioritzar el treballar la relació que actualment té l’home amb l’aigua, quina és la concepció que tenim d’aquesta i quina és la gestió que fem dels recursos hídrics. Volem fugir així, de treballar el cicle de l’aigua i la seva vessant més ecològica, no perquè no sigui important que ho és i moltíssim, sinó per ser aquesta la més treballada als centres d’ensenyament i per la gran disponibilitat de recursos ja existents sobre aquest tema.

Cada dia és notícia que l’home està alterant el funcionament normal de l’ecosistema, i costa no deixar-se caure en aquella sensació de incapacitat de poder fer alguna cosa, o fins i tot d’indiferència, doncs sembla que alguns problemes queden molt lluny. Amb l’aigua tenim l’oportunitat d’implicar-nos i també a l’alumnat en les problemàtiques que es deriven de la gestió que s’està duent a terme dels recursos hídrics, no pot quedar com una problemàtica lluny del nostre abast ans al contrari, l’aigua és un element molt proper que ens permet aquesta implicació.

Alguns dels objectius que s’han plantejat alhora d’elaborar el material present són aquests:
- Reconèixer els valors de l’aigua, com a element vital i com a patrimoni natural i cultural.
- Entendre com la disponibilitat de l’aigua depèn en gran mesura de la gestió que se'n fa.
- Copsar la importància de l’estalvi d’aigua i fomentar actituds per dur-ho a terme.
- Percebre les causes i els efectes del procés de privatització de l’aigua.
- Desenvolupar una actitud crítica i d’anàlisis vers les desigualtats existents en l’accés als recursos hídrics.
- Conèixer i aproximar-se, com a usuaris, a la gestió dels recursos hídrics.
- Esdevenir persones critiques amb l’entorn que els envolta.

Amb el suport de:
28 de setembre de 2007