Article d’opinió


Article Amenaces i alternatives en la gestió. JoanDomènec Ros, David Saurí, Joaquim Sempere.

Marc de Referències. Dossier El conflicte de l’aigua. Hivern 2007.


Objectius:
Fomentar la reflexió, l’argumentació i el debat en grup.
Esdevenir persones crítiques amb l’entorn que els envolta.

Durada: 1 hora màxim la primera part.

La segona part queda subjecte a la planificació tant del mestre com dels alumnes, així com al seu grau d’implicació.


Primera part:

Es proposa treballar el tema de la gestió de l’aigua per mitjà del que s’exposa en l’article Amenaces i alternatives en la gestió. Per grups hauran d’analitzar i confeccionar un llistat dels exemples de gestió que s’exposen en el text, els seus efectes o amenaces i les alternatives proposades.

Gestió
Efectes o amenaces
Alternatives

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


Segona part:

Un cop realitzat aquest anàlisis es planteja que el grup- classe seleccioni un dels diferents punts que hagi identificat i en el que els alumnes no acabin de veure clar el discurs aportat per l’autor del text, o bé els costi detectar cap alternativa (ex. Abocaments resultants de la industrialització).

Es proposa fer dos grups, un encarregat de la defensa i l’altre de donar arguments en contra, es recomana que hi hagi un tercer grup que es faci càrrec d’anar recollint la informació i els arguments donats per un i altre grup i que faci una exposició final un cop acabat el debat. Amb els arguments exposats (val la pena que quedin redactats en un document) els components de tots tres grups tindran un parell de dies (es pot pactar amb l’alumnat) per acabar de recollir dades, documentar-se i decidir quina posició finalment adopten, quina creuen que és la millor opció. Aquest serà un bon moment per a fer una reflexió sobre la dinàmica: Ha estat fàcil defensar la teva posició?

La teva opinió inicial és la mateixa que al finalitzar l’activitat? Si has canviat d’opinió, què és el que hi ha influït?...