Els mitjans de comunicació impresos i electrònics, han concentrat durant els últims mesos el contingut de les seves notícies en assumptes financers i econòmics, concentrant en la crisi i les seves conseqüències gairebé tot el contingut de l’actualitat informativa.

Aquesta carpeta pretén apropar a estudiants de Secundària i Batxillerat conceptes que durant aquestes setmanes es repeteixen molt en els mitjans. La proposta és realitzar 3 activitats utilitzant les mateixes notícies com a base d’una reflexió crítica sobre el moment actual, les reaccions davant la crisi i la perspectiva històrica de la situació pel que fa al model de convivència i desenvolupament a nivell global.


Novembre de 2010


Amb el suport de: