Introducció

A què dedica la banca l'estalvi dels seus clients?

A què dedica l'Estat els recursos disponibles?

Sortirem de la crisi exportant armes?

Referències

Material en PDF

Material en castellano