Materiales en castellano

El 2006 sembla que ha estat, definitivament, l'any de la presa de consciència sobre el canvi climàtic. Els mitjans de comunicació han començat a dedicar grans espais a tractar del tema, i paral·lelament la preocupació ambiental ha crescut en tota la societat.

L'educació per al desenvolupament humà i sostenible ens ofereix immillorables eines pedagògiques per treballar el canvi climàtic, ja que des d'aquesta perspectiva educativa el que es pretén és crear vincles, analitzar les possibles interrelacions i fomentar responsabilitats: amb el territori, amb les persones que el comparteixen i amb el món sencer interconnectat.

El canvi climàtic pot ser un tema especialment rellevant per treballar dues qüestions amb adolescents i joves: els nostres hàbits de consum i la necessitat de posar-hi límits.

Les activitats que proposem parteixen del supòsit que hi ha un coneixement previ sobre el tema, per la qual cosa no farem un treball introductori, sinó una anàlisi de la problemàtica del canvi climàtic des d'una perspectiva global.

Contra el catastrofisme ambiental i desmotivador, prenem com a referència la consigna de Freire: "una de les tasques de l'educador progressista és descobrir les possibilitats, siguin quins siguin els obstacles, per a l'esperança, sense la qual poc podem fer perquè difícilment lluitem, i quan lluitem com a desesperançats o desesperats és la nostra una lluita suïcida".

19 de maig de 2007 Amb el suport de: