Introducció

Blocs temàtics

1. Qui té la responsabilitat del Canvi Climàtic?

2. Afecta igual a tots els països?

3. Quines solucions globals es plantegen?

4. Què podem fer nosaltres?

Materials en PDF