Materiales en castellano

El consum és un dels elements més cotidians a la vida. Totes i tots consumim: necessitem alimentar-nos, vestir-nos, calçar-nos, moure'ns, accedir a l'oci... L'acte de consumir és una activitat tan integrada a la nostra vida que sovint no som conscients de tots els "inputs" externs que hi tenen relació. A mesura que s'apropen les dates de Nadal apareixen als mitjans notícies que informen sobre nivells de consum i alerten de la possibilitat que aquests es disparin a causa d'una festivitat molt lligada als regals. Però durant tot l'any rebem constantment impactes que inciten al consum en forma de publicitat directa als diferents mitjans audiovisuals, banners a Internet, promocions via telèfon mòvil, o a les bústies, atractius anuncis en valles publicitàries, a l'autobús...

La publicitat, com un element més als mitjans, ens intenta convèncer de que com més consumim més feliços i més moderns serem. Allò que normalment no reflexa són les repercussions socials i mediambientals que tenen la producció i distribució dels béns i serveis que se'ns incita a comprar. És per això que és de rellevant importància incloure de manera transversal en el procés educatiu formal elements de reflexió i una visió crítica sobre el consum, oferint alternatives a l'abast de l'alumnat, donant a conèixer l'anomenat consum responsable o conscient.

Essent el consum un acte tan cotidià i que alhora mou ingents interessos econòmics, ens trobarem que podem d'abordar la temàtica des de dues perspectives: la vivencial, posant en contacte l'alumne amb la seva realitat inmediata i proposant activitats que el duguin a la reflexió i a l'autoubicació en el sistema de consum actual per a abordar conseqüències locals i globals i les alternatives pràctiques; i la cognitiva, donant a conèixer l'entramat del sistema del comerç internacional, amb els seus actors i les seves externalitats. De forma resumida aquest són alguns dels objectius que es plantegen:

 • Donar una ullada al sistema de comerç internacional per a copsar la trama d'interessos econòmics, els actors i el posicionament de cada un d'ells en les relacions d'intercanvi comercial.
 • Fomentar l'análisi crític sobre el tracte dels mitjans de comunicació audiovisuals sobre temàtiques de consum: de la notícia a la publicitat.
 • Analitzar el sistema de consum actual, els efectes de la publicitat i la manca d'informació que pateixen els consumidors.
 • Donar a conèixer les conseqüències del consum, que no és una activitat neutral.
 • Afavorir l'autonomia, l'esperit crític i la capacitat de decisió.
 • Facilitar elements per a la reflexió sobre el poder individual que ens confereix el consum.
 • Identificar alternatives: el consum conscient i responsable com una combinació del consum ètic i crític, el consum solidari i el consum ecològic.
 • No criminalitzar l'acte de consumir, es busca fomentar la reflexió.
 • Fomentar l'aprenentatge vivencial i participatiu.

A continuació trobareu tres blocs temàtics amb activitats per treballar amb el grup classe per tal de proveir-los de les eines necessàries per fer-los més crítics davant el sistema de consum actual, posant en dubte els discursos imperants i oferint alternatives reals. A cada bloc hi ha una introducció teòrica, amb recursos de suport per a ampliar informació o enriquir les activitats proposades posteriorment.

Les activitats han estat plantejades pensant en tres metodologies de treball:

 • la lectura crítica de textos i articles, amb una posterior reflexió al voltant de preguntes i una posada en comú i possible debat.
 • L'impacte visual i la comparativa d'imatges interrelacionades, ja sigui per el seu antagonisme o per la seva complementarietat.
 • L'experiència vivencial. Multitud de coneixements ja estan en nosaltres mateix@s o poden sorgir a través de la reflexió sobre la pròpia actuació. Connectem l'aprenentage a la vida diària.