top

SI NI LA TERRA NI LA GENT ESTEM EN VENDA... PERQUÈ ENS ESTEM CONSUMINT?

Anna Fernández - SETEM Catalunya