Materiales en castellano

Durant el 2008 hem assistit, gràcies a la gran pantalla del món al revés que ens ofereixen els mitjans de comunicació massius, a tres grans crisis, tres grans moments en els quals semblava que l'actual sistema mundial basat en el capitalisme financer s'esquerdava. N'hi ha per tant?

La primera de les crisis d'aquest 2008 va ser l'anomenada Crisi Energètica. L'augment del preu del petroli, fins als 160 dòlars el barril, va fer trontollar el mercat mundial del transport i; com a conseqüència, també del transport d'aliments. Aquest augment del preu del transport, sumat a altres factors, va generar un augment generalitzat del preu dels aliments a tot el món, la qual cosa ens va portar a la segona de les crisis: la Crisi Alimentària. I per acabar l'any, la Crisi Financera internacional provocada per la fallida del sistema financer nord-americà, ens fa arrodonir el que podríem anomenar l'Any de les Crisis.

Però, si cada any moren més de 5.000.000 milions d'infants de fam al món, perquè, tot just ara, se'ns acut de parlar d'una Crisi Alimentària global? De fet, després de la crisi financera que estem vivint…. Qui recorda ara la Crisi Alimentària? És que potser han baixat els preus dels aliments? És que ja no hi ha fam al món?

Les notícies arriben, se'n parla uns dies, fins que una nova notícia les desplaça i moren en l'oblit… Hem de fer l'esforç per tal de recordar el que passa, analitzar-ho i extreure'n conclusions i aprenentatges que ens permetin tenir una mirada més complerta i crítica sobre el que succeeix al món.

Ens trobem en un moment en que cal aprofitar el present per discutir a fons el model alimentari actual i la seva relació amb la qüestió energètica. Paral·lelament, cal pensar i posar en pràctica estratègies que permetin transformar la realitat de fam i desabastiment que pateix gran part de la població mundial.

Aquest és, doncs, l'objectiu del material que posem a la vostra disposició amb l'ànim d'estimular el debat a les aules i reflexionar sobre les nostres pròpies pràctiques com a ciutadans d'aquest món tan complex.

Gener de 2009