EUSKADI: UN ESCENARI POSSIBLE

CARLES VIDAL NOVELLAS (carles.vidal@pangea.org)
Coordinador del programa d'educació de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB i periodista