D'un extrem a l'altre del món, el fenomen dels crims contra les dones s'ha convertit en una pandèmia amb característiques pròpies de genocidi. Avui aquests assassinats són una realitat tant a Alemanya i Suècia, com als Estats Units, Índia, Xina, Mèxic, Argentina, Xile, Perú o Guatemala.

Els materials que trobareu a continuació s'han dissenyat amb l'objectiu d'apropar-se a la problemàtica del feminicidi, identificar les seves causes, així com conèixer les diferents manifestacions. Per tal d'emmarcar aquesta realitat, l'anàlisi s'ha centrat en Amèrica Llatina, no per que sigui aquesta l'única regió geogràfica que pateix aquesta problema, sinó per que el fet de limitar el context, ha permès fer una aproximació més relacional entre les característiques, causes i conseqüències del feminicidi.

Les activitats proposades han estat elaborades amb l'objectiu de treballar-les amb l'alumnat de secundària i, tot i no ser imprescindible, es recomana treballar prèviament el material "La necessitat de la prevenció davant la violència de gènere", ja que s'ha abordat el feminicidi com la manifestació més extrema del continuum de violència contra les dones.


Juliol de 2009