Materiales en castellano


L'origen social i cultural de la violència de gènere, i la seva dependència dels processos de socialització, fa que per tal d'eradicar-la sigui necessària una acció preventiva amb infants i joves, amb l'objectiu d'introduir modificacions en la seva socialització de gènere.

Per contribuir a aquest objectiu, proposem un material actual, atractiu i proper als interessos d'adolescents i joves: pel.lícules, cançons, jocs de rol i qüestionaris d'auto-reflexió basats en situacions quotidianes de parella.

Es tracta d'un programa amb quatre activitats ordenades segons el nivell d'aprofundiment dels continguts a treballar, per això recomanem que es desenvolupi tot el programa sencer. Tot i així, cadascuna de les activitats es pot utilitzar de forma independent, segons el tema que es vulgui tractar.