Materiales en castellano

El tema de la immigració als mitjans de comunicació pot suscitar un cert interès general en la societat, però cal trobar la manera d'apropar-lo a l'alumnat de secundària per tal que puguin fer-se'l seu i no acabi sent una activitat escolar més sense repercussions en la seva vida.

Les activitats presentades s'emmarquen en una aposta educativa a favor de l'anàlisi crítica dels mitjans en temes d'immigració i de la posada en marxa de recursos complementaris que permetin contrastar i aportar la màxima complexitat del fenomen migratori, superant així la simplificació que predomina en el discurs dels mitjans massius.

D'una banda, proposen el repte d'anar més enllà del que diuen els mitjans sobre la immigració en clau gairebé detectivesca, on cal desmuntar un entramat (el discurs informatiu) separant les parts en joc per analitzar la seva composició, i posteriorment entendre el caràcter del missatge transmès, les seves possibles repercussions i la recerca de recursos per tal de minimitzar-les.D'altra banda, pretenen mostrar com la realitat migratòria és relativament propera de manera directa o indirecta per a l'alumnat destinatari d'aquests materials.

Les activitats per abordar la immigració en els mitjans estan estructurades en tres blocs consecutius que mantenen un ordre progressiu en l'adquisició i aplicació de recursos d'anàlisi i comprensió. El primer bloc proposa una anàlisi crítica del discurs informatiu sobre la immigració i les seves repercussions en la societat. El segon bloc planteja altres maneres d'apropar-se a aquesta realitat a través de les vivències, les lluites i els canals de comunicació dels immigrants. I el tercer bloc proposa una activitat de síntesi, partint de la recerca a internet i l'anàlisi d'informacions de fonts diverses.

Per tal de fer un seguiment de l'alumnat en relació a la seva coneixença i motivació davant el tema aportem un "Qüestionari sobre Immigració i mitjans", que es recomana passar abans de realitzar les activitats i un cop finalitzades.

Dit això, només ens queda desitjar-vos bona sort en l'aventura que us proposem a "Navegant... i sense cayuco!", que com tota aventura, us obrirà nous horitzons per les preguntes que us generarà.

27 de novembre de 2006 Amb el suport de: