Entendre l'actualitat costa, suposa un esforç que no sempre és fàcil d'assolir. El volum d'informació i la velocitat amb la que aquesta es transmet des dels mitjans de comunicació dificulta la seva comprensió per bona part de la ciutadania, i més per als adolescents i joves. Es necessiten materials i eines introductòries que ens ajudin a entendre les claus de determinats conflictes, situacions o notícies. Sense aquestes guies les informacions s'acumulen i la seva lectura es torna indesxifrable, generant actituds d'apatia o indiferència davant la realitat que ens envolta. Al mateix temps, l'exercici d'una ciutadania activa, crítica, conscient del que passa al seu voltant i amb voluntat i capacitat per intervenir-hi, no és possible si no s'entén què és el que està passant al nostre voltant i un no és capaç de formar-se una opinió pròpia que li permeti actuar conscientment. Transformar aquesta situació per tal que els estudiants de secundària i batxillerat puguin disposar d'eines d'anàlisi per entendre l'actualitat informativa i aquesta no es converteixi en quelcom aliè és un veritable repte educatiu. Però és també, i de forma indestriable, una aposta per la ciutadania.

El projecte Entendre l'actualitat: un repte educatiu, una aposta per la ciutadania parteix de la constatació de la preocupació manifesta pel professorat més actiu davant la insuficiència de recursos pedagògics que permetin abordar amb qualitat i en les dates necessàries qüestions relacionades amb l'actualitat informativa. És per això que EDUALTER amb aquest projecte pretén potenciar l'ús pedagògic del tractament de l'actualitat informativa.

Aquesta iniciativa contempla l'elaboració d'una sèrie de Carpetes d'Actualitat, amb materials d'anàlisi seleccionats que permetin la comprensió d'un determinat tema i diversos recursos didàctics que facilitin el seu treball a l'aula. Aquestes Carpetes aniran sortint a mesura que l'actualitat informativa es concentri en determinats temes d'interès i debat públic. En cadascuna d'elles hi podreu trobar alguns articles de referència que ens ajudin a situar el debat, seguit d'una sèrie de propostes didàctiques que permetin abordar aquests temes des de l'escola. Sigueu benvinguts en aquesta aposta per entendre l'actualitat. Un repte educatiu, una aposta per la ciutadania.

Primera edició Carpetes d'Actualitat (Novembre de 2006 - Febrer de 2008)

 1. Navegant... i sense cayuco! La immigració als mitjans de comunicació. Doris Boira i Amarela Varela (Novembre 2006)
 2. Euskadi, un escenari possible. Carles Vidal Novellas (Gener 2007)
 3. Fòrum Social Mundial: una altra Àfrica és possible. Regina Ventura (Febrer 2007)
 4. El Canvi Climàtic: una anàlisi en clau global. Sonia Pérez i Montse Santolino (Maig 2007)
 5. El valor oblidat de l'aigua. Ingrid Regalado i Olga Torné (Setembre 2007)
 6. Si ni la terra ni la gent estem en venda...Perquè ens estem consumint? Anna Fernández (Febrer 2008)

Segona edició Carpetes d'Actualitat (Març de 2008 - Juliol de 2009)

 1. Democràcia participativa. Hi ha vida més enllà de les urnes? Jaume Blasco (Març 2008)
 2. La necessitat de la prevenció davant la violència de gènere. Elena Lagua Aceves i Esther Porcel García (Juny 2008)
 3. Crisi alimentària i crisi energètica. Toda la culpa la té el petroli? Ruth Lamas i Francesc Puig / ESF (Gener 2009)
 4. Immigració i escola. Materials didàctics interculturals. Ouafae Dabbou, Josep Guardiola i Vicent Pallarès. Coordinació: Miquel Àngel Essomba i Edgar Iglesias. Equip ERDISC (Equip de Recerca sobre Diversitat i Inclusió en Societats Complexes -UAB) (Gener 2009)
 5. El conflicte Palestí-Israelià. Laia Colomer i Solsona (Març 2009)
 6. Feminicidi. Sònia Tomàs (Juliol 2009)

Tercera edició Carpetes d'Actualitat (Setembre - Desembre de 2010)

 1. La solidaritat com a forma de vida (responsable) Araceli Caballero i Sonia Pérez (Setembre 2010)
 2. En temps de crisi: ¿Invertir en armes? Mariano Matamoros (Novembre 2010)
   
   
  Amb el suport de: