LA SOLIDARITAT COM A FORMA DE VIDA (RESPONSABLE)

Araceli Caballero i Sonia Perez

Materiales en castellano

 

Per tractar el tema de la solidaritat hem d'intentar entendre el món com un conjunt de relacions que tenen moltes causes i moltes conseqüències, ja que les vides de tots els essers humans estan interrelacionades, i els nostres hàbits de consum i de vida tenen efectes sobre el conjunt del planeta i els seus habitants.

Es tracta d'ensenyar a reflexionar i a analitzar des d'una perspectiva global els problemes i les situacions quotidianes amb que es pot trobar l'alumnat. D'aquesta manera, es poden promoure projectes d'intervenció en la seva pròpia realitat a partir del diàleg i de l'anàlisi crítica.

També és important comprendre que la solidaritat no ha de consistir en una activitat excepcional que es posa en pràctica un cop a l'any, sino que ha de convertir-se en una actitud quotidiana, que formi part de la nostra manera d'entendre el món i les relacions entre les persones.

 

Setembre de 2010

Amb el suport de