DOSSIER DIDÀCTIC

Dels Atemptats de l'onze de setembre del 2001
a l'operació "llibertat duradora"

Anna Bastida, Universitat de Barcelona
Departament de Didàctica de les Ciències Socials