AFGANISTAN
DIA ESCOLAR PER LA NOVIOLÈNCIA
I LA PAU (DENIP) 2002"Mamá, no me abandones"