EL CANVI CLIMÀTIC, L'AIGUA I EL PHN

Índex


Segons els experts el més que previsible canvi climàtic tindrà una forta incidència sobre el cicle hidrològic, ja que produirà una acceleració d'aquest cicle, i per tant un augment global de les precipitacions.

Però un altre efecte serà una redistribució de les quantitats de precipitació, de manera que mentre a Amèrica del nord, Àsia i Àfrica centre oriental hi hauria un augment, a Austràlia, Àfrica del sud, Índia, quasi tota Sudamèrica, Europa i Orient Mitjà, hi hauria una disminució.

A la península Ibèrica es calcula que el descens estaria entre el 5 i el 15% per al 2080, sent els majors augments de temperatura i disminucions de precipitació a la zones més seques.

La combinació d'aquests dos factors, major temperatura i menor precipitació, poden suposar una baixada dels recursos hídrics del 17% a la península (hem de tenir en compte que a la menor precipitació es sumarà una major evaporació provocada per la pujada de les temperatures), baixada que anirà des del 34% de la conca del Guadalquivir al 6% de les conques interiors de Catalunya.

L'augment de la temperatura també suposarà una major necessitat d'aigua per als regadius (tant els que tenim ara, com els que puguin crear-se amb les noves aportacions d'aigua mitjançant els transvassaments que proposa el PHN), i per tant a llarg termini una nova situació de mancança.

Una altra situació paradoxal que es pot produir, a causa de la més gran concentració de CO2 a l'atmosfera, és un major creixement de les plantes i de retruc un major consum d'aigua per part d'aquestes.

Aquest descens dels recursos hídrics pot suposar un amenaça directa per als aiguamolls. A la manca d'aigua s'hi afegir l'enfonsament dels deltes dels rius i un important augment de la intrusió salina. Els ecosistemes d'aigua dolça es poden veure abocats a la desaparició i amb ells gran quantitat d'espècies animals que hi viuen.

Per tant, donat que les àrea més afectades per les disminucions de les precipitacions i els augments de temperatura són precisament aquelles a les quals es vol transvassar la major part de l'aigua, suposadament excedentària d'altres conques, molts crítics del PHN diuen que al cap d'unes poques dècades no només ens tornaríem a trobar amb problemes de manca d'aigua, sinó que les zones que els experts anomenen amb "estrès hídric" haurien augmentat considerablement.

En resum, el PHN podria no resoldre cap dels problemes per als quals pretén ser la solució, i originar-ne d'altres de molt difícil solució.