AGRICULTURA ECOLÒGICA

L'agricultura ecològica és un sistema de producció agrícola i ramader, amb la principal finalitat de produir aliments de màxima qualitat, conservant i millorant la fertilitat del sòl, sense emprar productes químics de síntesi, ni en la producció ni en les posteriors transformacions dels productes.
Com a mètodes de cultiu, s'empren la rotació de cultius, la incorporació al sòl de residus de les collites, elaboració de compost, abonar amb fems animals, cultiu de lleguminoses, associacions de cultiu, abonats verds i el control de plagues per mitjans biològics amb l'objecte de mantenir i incrementar la fertilitat i la productivitat dels sòls. Tot això mitjançant el desenvolupament de tècniques agrícoles que busquen promoure relacions sostenibles entre el sòl, les plantes, les persones i la bioesfera, amb la finalitat de produir aliments sans i altres productes, que protegeixen i potencien a la vegada el medi ambient.

Totes les finques agrícoles i ramaderes, així com les indústries que manipulen o elaboren aquests productes estan inscrites en uns registres d'Organismes de Control Autoritzats i sotmeses a un règim de control, que mitjançant inspeccions en l'àmbit Europeu, garanteixen en cada país el compliment de la normativa.
L'agricultura i ramaderia ecològica engloba a tots els productes agraris (blat, pomes, llenties, enciam, ...), ramaderia fresca (ous, llet, carn,...) així com els que han rebut processos d'elaboració o transformació (sucs, formatge, oli d'oliva, vi,...) sempre i quan els ingredients procedeixen de la producció agrària ecològica.

El consumidor actualment pot adquirir els productes d'agricultura ecològica en diferents punts de venda: grans superfícies, associacions de consumidors, tendes especialitzades, ... Buscant sempre les contraetiquetes identificatives de l'organisme de control corresponent i la referència en la etiqueta ".... de cultiu ecològic".
Existeixen un seguit de Reglamentacions a nivell de la Comunitat Econòmica Europea sobre l'agricultura ecològica, que cal que segueixin els productors interessats en aquests productes.

Font d'informació:
ÍNDEX

ACTIVITATS