L'ETIQUETATGE DELS ALIMENTS:
QUÈ MENGEM?

L'etiqueta facilita als consumidors i consumidores dades sobre el producte, i la informació acurada dels productes alimenticis que adquirim i consumim. En el Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol, del BOE, es descriu la Norma general de l'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.

Tots els productes han de portar l'etiqueta obligatoriament de forma clara i comprensible. En aquesta etiqueta s'han d'especificar les indicacions següents:

a) El nom del producte.
b) La llista d'ingredients.
c) La quantitat de determinats ingredients o categoria d'ingredients
d) El grau alcohòlic en les begudes amb una graduació superior en volum al 1,2 per 100.
e) La quantitat neta, per productes envasats
f) La data de duració mínima o la data de caducitat
g) Les condicions especials de conservació i d'utilització
h) La manera d'utilitzar-lo, quan la seva indicació sigui necessaria per fer un ús adequat del producte alimentari
i) Identificació de l'empresa: el nom, la raó social o la denominació del fabricant o l'envasador o el venedor establert dins la Unió Europea i, en tot cas el seu domicili.
j) El lot de fabricació
k) El lloc d'origen o procedència

En l'etiqueta de la majoria dels aliments també apareix una dada adicional, però que no ofereix informació útil per el consumidor/-a : el codi de barres. Aquest només és un sistema de control que al fabricant i al distribuidor, els falicita l'activitat comercial com, el marcat del preu, la quantitat de productes que tenen en el magatzem, etc.

Tanmateix, a la llista d'ingredients de l'etiquetat apareixen els additius autoritzats. Els additius són substancies que s'afageixen als productes alimentaris perquè aquests mantinguin les seves qualitats o perquè recuperin les qualitats que es van perdre durant la seva elaboració.

Els additius no s'utilitzen en tots els productes alimentaris, ja que només s'autoritzen per a determinats productes i en quantitats estrictament controlades. Malgrat tot, no es poden descartar possibles efectes acumulatius a llarg plaç, i per aquest motiu els revisen constantment amb els avenços científics.

Tanmateix, els additius estan classificats per la seva funció en els aliments. Aquesta classificació és la següent :

Els additius autoritzats apareixen a la llista d'ingredients de l'etiquetat dels productes. Es denominen pel seu nom o mitjançant la lletra E ( d'Europa, en els països de la Unió Europea) seguida d'un número de tres o quatre xifres assignat per l'autoritat sanitària, i sempre han d'estar precedits per el nom de la categoria de l'additiu. Per exemple: Edulcorant: sacarina o E-954.

A continuació teniu un llistat amb la relació d'additius i el seu número d'identificació:

COLORANTS.

E-100 Curcumina.
E-101 Lactoflavina (riboflavina)
E-102 Tartracina.
E-104 Groc de quinoleïna.
E-110 Groc taronja S.
E-120 Cotxinilla, àcid carmínic.
E-122 Azzorubina.
E-123 Amarant.
E-124 Vermell de cotxinilla A.
E-127 Eritrosina
128 Vermell 2 G
E-131 Blau Patent V
E-132 Indigotina (Carmí d'Indigo).
133 Blau brillant FCF
E-140 Clorofil·les
E-141 Complexos cúprics de clorofil·les i clorofil·lines.
E-142 Ver àcid brillant BS.
E-150 Caramel.
E-151 Negre brillant BN.
E-153 Carbó Medicinalis Vegetalis.
E-160 Carotenoides.
E-161 Xantofil·les.
E-162 Vermell de remolatxa, Betanina.
E-163 Antocians.
E-171 Biòxid de titani.
E-172 Òxids i hidròxids de ferro.
E-170 Carbonat càlcic.
E-173 Alumini.
E-174 Plata.
E-175 Or.
E-180 Pigment robí.

CONSERVADORS

E-200 Àcid sòrbic.
E-201 Sorbat de sodi.
E-202 Sorbat de potassi.
E-203 Sorbat de calci.
E-210 Àcid benzoic.
E-211 Benzoat de sodi.
E-212 Benzoat de potassi.
E-213 Benzoat de calci.
E-214 P-hidroxibenzoat d'etil.
E-215 Derivat sòdic de l'ester etílic de
l'àcid
P-hidroxibenzoic.
E-216 P-hidroxibenzoat de propil.
E-217 Derivat sòdic de l'ester propílic de l'àcid P-hidroxibenzoic.
E-218 P-hidroxibenzoat de metil.
E-219 Derivat sòdic del P-hidroxibenzoat de metil.
E-220 Anhídrid sulfurós.
E-221 Sulfit de sodi.
E-222 Sulfit àcid de sodi.
E-223 Disulfit de sodi.
E-224 Disulfit de potassi.
E-226 Sulfit de calci.
E-227 Sulfit àcid de calci.
E-228 Sulfit àcid de potassi.
E-230 Bifenil.
E-231 Ortofenilfenol.
E-232 Ortofenilfenat de sodi.
E-233 2-(4-tiazolil)benzimidazol.
514 Nisina.
E-236 Àcid fòrmic.
E-237 Formiat de sodi.
E-238 Formiat de calci.
E-239 Hexametilentetramina.
514 Formaldehid.
E-249 Nitrit de potassi.
E-250 Nitrit de sodi.
E-251 Nitrat de sodi.
E-252 Nitrat de potassi.
E-260 Àcid acètic.
E-261 Acetat de potassi.
E-262 Diacetat de sodi.
E-263 Acetat de calci.
E-270 Àcid làctic.
E-280 Àcid propiònic.
E-281 Propionat de sodi.
E-282 Propionat de calci.
E-283 Propionat de potassi.
E-290 Anhídrid de carboni.

EMULGENTS, ESTABILITZANTS,
ESPESSEÏDORS I GELIFICANTS.

E-322 Lecitines.
E-339 Ortofosfats de sodi.
E-340 Ortofosfats de potassi.
E-341 Ortofosfats de calci.
E-400 Àcid algínic.
E-401 Alginat de sodi.
E-402 Alginat de potassi.
E-403 Alginat d'amoni.
E-404 Alginat de calci.
E-405 Alginat de propilenglicol.
E-406 Agar-agar.
E-407 Carragens.
E-410 Farina de llavors de garrofí.
E-412 Farina de llavors de guar.
E-413 Goma de tragaçant.
E-414 Goma aràbiga.
E-415 Goma Xantana.
514 Goma Caraya.
E-420 Sorbitol.
E-421 Manitol.
E-422 Glicerol.
514 Estearat de polioxietilè (8)
515 Estearat de polioxietilè (40)
516 Monolaurat de polioxietilè (20) sorbità.
517 Mono-oleat de polioxietilè (20) sorbità.
518 Monopalmitat de polioxietilè (20) sorbità.
519 Monoestearat de polioxietilè (20) sorbità.
520 Triestearat de polioxietilè (20) sorbità.
E-440 Pectina.
514 Fosfàtids d'amoni.
E-450 Difosfat disòdic.
E-460 Cel·lulosa microcristalina.
E-461 Metilcel·lulosa.
E-463 Hidroxipropilcel·lulosa.
E-464 Hidroxipropilmetilcel·lulosa.
E-465 Metilcetilcel·lulosa.
E-466 Carboximetilcel·lulosa.
E-470 Sals de sodi, de potassi i de calci dels àcids grassos.
E-471 Mono i diglicèrids dels àcids grassos.
E-472 Esters dels mono i diglicèrids d'àcids grassos.
E-473 Sucroesters.
E-474 Sucroglicèrids.
E-475 Esters poliglicèrids dels àcids grassos.
514 Poliricinoleat de poliglicerol.
E-477 Esters de propilenglicol dels àcids grassos.
478 Esters mixtos de l'àcid làctic i àcids grassos alimentaris amb el
glicerol i el propilenglicol.
514 Oli de soja oxidat per la calor i reaccionat amb mono i diglicèrids dels àcids grassos alimentaris.
E-481 Estearoil-2-lactilat de sodi.
E-482 Estearoil-2-lactilat de calci.
E-483 Tartrat d'estearil.
514 Monoestearat de sorbità.
515 Triestearat de sorbità.
516 Monolaurat de sorbità.
517 Monooleat de sorbità.
518 Monopalmitat de sorbità.
H-4511 Caseïnat de calci.
H-4512 Caseïnat de sodil

GASIFICANTS.

E-290 Anhídrid carbònic.
E-170 Carbonat de calci.
514 Carbonat de sodi.
515 Carbonat de potassi.
503 Carbonat d'amoni.
E-339 Ortofosfat monosòdic.
E-340 Ortofosfat monopotàssic.
E-450 Pirofosfat àcid de sodi.
514 Sulfat de sodi.
516 Sulfat de calci.

 

 

ANTIOXIDANTS.

E-300 Àcid ascòrbic.
E-301 Ascorbat de sodi.
E-302 Ascorbat de calci.
E-304 Palmitat d'ascorbil.
E-306 Extrets rics en tocoferols.
E-307 Alfa tocoferol sintètic.
E-308 Gamma tocoferol sintètic.
E-309 Delta tocoferol sintètic.
E-310 Gal·lat de propil.
E-311 Gal·lat d'octil.
E-312 Gal·lat de dodecil.
E-320 Butil-hidroxianisol (BHA).
E-321 Butil-hidroxitoluol (BHT).
E-220 Anhídrid sulfurós.
E-221 Sulfit de sodi.
E-222 Sulfit àcid de sodi.
E-223 Disulfit sòdic.
E-224 Disulfit de potassi.
E-226 Sulfit de calci.
E-322 Lecitines.
E-270 Àcid làctic.
E-325 Lactat de sodi.
E-326 Lactat de potassi.
E-327 Lactat de calci.
E-330 Àcid cítric.
E-331 Citrat de sodi.
E-332 Citrat de potassi.
E-333 Citrat de calci.
E-334 Àcid tartàric.
E-335 Tartrat de sodi.
E-336 Tartrat de potassi.
E-337 Tartrat doble de sodi i potassi.
E-338 Àcid ortofosfòric.
E-339 Ortofosfat de sodi.
E-340 Ortofosfat de potassi.
E-341 Ortofosfat de calci.
514 Etilèn-diamino tetracetat de calci disòdic.
E-472c Ester cítric dels mono i diglicèrids d'àcids grassos alimentaris.

ACIDULANTS I CORRECTORS DE L'ACIDESA.

514 Àcid màlic (DL L)
515 Àcid fumàric.
516 Ortofosfat de magnesi.
517 Malat de sodi.
518 Malat de potassi.
519 Malat de calci.
520 Àcid metatartàric.
521 Tartrat de calci.
522 Àcid adípic.
523 Àcid succínic.
524 1,4-heptono-lactona.
525 Àcid nicotínic.
526 Citrat triamònic.
527 Citrat fèrric-amònic.
528 Carbonat de sodi.
529 Carbonat de potassi.
503 Carbonat d'amoni.
504 Carbonat de magnesi.
514 Carbonat ferrós.
507 Àcid clorhídric.
514 Clorur de potassi.
515 Clorur de calci.
516 Clorur d'amoni.
517 Clorur de magnesi.
513 Àcid sulfúric.
514 Sulfat de sodi.
515 Sulfat de potassi.
516 Sulfat de calci.
518 Sulfat de magnesi.
514 Sulfat d'alumini.
515 Sulfat d'alumini i sodi.
523 Sulfat d'alumini i amoni.
514 Hidròxid de sodi.
515 Hidròxid de potassi.
516 Hidròxid de calci.
517 Hidròxid d'amoni
518 Hidròxid de magnesi.
519 Òxid de calci.
520 Òxid de magnesi.
521 Àcid glucònic.
522 Glucono-delta-tactona.
523 Gluconat de sodi.
524 Gluconat de potassi.
525 Gluconat de calci.
526 Gluconat ferrós.
H-8066 Clorur d'estany.

ANTIAGLOMERANTS.

514 Ferrocianur de sodi.
515 Ferrocianur de potassi.
516 Hexacianomanganat de ferro.
517 Difosfat dicàlci.
518 Fosfat d'alumini i sodi (àcid).
519 Fosfat comestible d'ossos.
520 Polifosfat de calci i sodi.
521 Polifosfat de calci.
522 Polifosfat d'amoni.
523 Pirofosfat de magnesi.
524 Silicat de sodi.
525 Òxid de silici.
526 Silicat de calci.
527 Silicat de magnesia sintètic.
528 Silicat de sodi i alumini.
529 Silicat de potassi i alumini.
530 Silicat de calci i alumini.
531 Silicat de zinc.
532 Bentonita.
533 Caolí lleuger.
534 Àcid esteàric.
535 Estearat d'amoni.
536 Estearat de magnesi.
537 Estearat d'alumini.


POTENCIADORS DEL SABOR.

514 Àcid glutàmic.
515 Glutamat monosòdic.
516 Glutamat monopotàssic.
517 Glutamat de calci.
518 Glutamat d'amoni.
519 Glutamat de magnesi.
520 Àcid guanílic.
521 Guanilat de sodi.
522 Guanilat de potassi.
523 Guanilat de calci.
524 Àcid inosínic.
525 Inosinat de sodi.
632 Inosinat de potassi.
633 Inosinat de calci.
514 5'-ribonucleòtic de sodi.
515 Maltol.
516 Etilmaltol.

ANTIESCUMANTS.

514 Dimetilpolisiloxà.

EDULCORANTS ARTIFICIALS.

H-6880 Ciclamat.
H-6881 Ciclamat de calci.
H-6882 Ciclamat de sodi.
H-6884 Sacarina.
H-6886 Sacarina de sodi.
H-6887 Sacarina de calci.


MIDONS MODIFICATS.

H-4381 Midons tractats amb àcids.
H-4382 Midons tractats amb àlcalis.
H-4383 Midons blanquejats.
H-4384 Adipat de dimidó acetilat.
H-4385 Eter glicèrid de dimidó.
H-4386 Eter glicèrid de dimidó acetilat.
E-4387 Eter glicèrid de dimidó hidroxipropilat.
H-4388 Fosfat de dimidó.
H-4389 Fosfat de dimidó acetilat.
H-4390 Fosfat de dimidó hidroxipropilat.
H-4391 Fosfat de dimidó fosfatat.
H-4392 Fosfat de monomidó.
H-4393 Midó oxidat.
H-4394 Acetat de midó.
H-4394 Midó hidroxipropilat.


Fonts d'informació:

 


ÍNDEX

ACTIVITATS