PESENTACIÓ

Amb aquesta selecció de pel·lícules i fitxes didàctiques que les acompanyen es pretén facilitar l'ús pedagògic d'una sèrie de pel·lícules de ficció que ajudin a reflexionar i debatre sobre les identitats i relacions de gènere, així com la salut sexual i reproductiva. Està dirigit bàsicament a docents que treballen amb alumnes de 16 a 18 anys per a facilitar-los una sèrie de eines que ajudin, a través del mitjà audiovisual, a estimular la reflexió sobre aquestes qüestions entre l'alumnat.

Aquesta proposta didàctica parteix d'una premissa: entenem que les situacions de vulnerabilitat en relació a la salut i als drets sexuals i reproductius no només, ni necessàriament, tenen que veure amb problemes relacionats amb la falta d'informació, sinó que tenen molt a veure amb les desigualtats que es donen entre homes i dones. Creiem que l'educació en l'àmbit de la salut i els drets sexuals i reproductius no poden tractar-se de manera satisfactòria sense remetre's prèviament a les identitats de gènere i a les pròpies relaciones de gènere.

Conceptes de referència

La salut i els drets sexuals i reproductius formen part dels drets humans fonamentals i el seu compliment és la garantia de respecte als drets individuals, a la llibertat d'escollir i gaudir d'una vida digna. Constitueixen elements bàsics per al desenvolupament humà, però, moltes dones en tot el món, i en especial en els països del sud, no tenen garanties d'accés ni gaudeixen els seus drets sexuals i reproductius.

Quan parlem de salut i drets sexuals i reproductius ens estem referint a:

La construcció d'identitats sexuals és un procés que implica aspectes biològics però també, i en ocasions amb més importància, altres de caràcter psicològic i social. Aquest procés conforma els diferents rols socials de noies i nois i determina també les diferències de gènere. Aquestes diferències poden resultar positives en tant que diversitat i elements diferencials enriquidors, però, al mateix temps, resulten molt negatives quan unes son valorades per sobre de les altres i s'estableixen relacions de desigualtat i de discriminació por raons de sexe o de orientació sexual.

Educació en l'àmbit de les relacions de gènere

Durant la pubertat i l'adolescència l'interès per la sexualitat es desenvolupa amb un gran dinamisme, apareixent molts canvis evidents tant a nivell físic com a nivell psicològic. En ocasions es produeixen desajusts entre l'estat de maduració física i la psíquica (com el cas d'embarassos de noies adolescents que, encara que biològicament poden quedar embarassades, no han madurat psico-afectivament de forma suficient per a poder assumir la maternitat). És un moment en el que també apareixen les ganes d'experimentar, les pors, les vergonyes, les pressions del grup, les dificultats d'expressió de sentiments, etc. És tracta, en definitiva, d'una etapa important i, en molts aspectes, decisiva en el procés de maduració de la persona.

Malgrat les importants transformacions en les relacions de gènere de les últimes dècades, entre la majoria d'adolescents i joves encara es mantenen un elevat nombre de mites, falses creences i idees preconcebudes sobre les identitats de gènere, la sexualitat o les relacions entre homes i dones, que no fan altra cosa que contribuir a la reproducció de situacions de desigualtat i discriminació.

Per a la majoria d'adolescents i joves segueix resultant complicat parlar d'aquestes qüestions amb les persones adultes que tenen més a prop. Els pares i mares es troben amb la dificultat de ser els que estableixen les normes i els que transmeten costums i valors morals, i per tant als seus fills i filles els hi resulta difícil parlar-los clarament i amb confiança. D'altra banda, les i els adolescents i joves necessiten tenir secrets, sentiments i pensaments que no explicaran als adults. És una etapa en la que l'establiment de relacions compartides amb els seus iguals ajuda en la creació de la seva pròpia identitat i en el desenvolupament d'una vida més o menys independent.

Habitualment aquests temes es comenten amb el grup d'iguals, amb els que sovint es contrasta la informació rebuda a través dels mitjans de comunicació. Amb freqüència aquests, més que informar, aporten més "desinformació" en relació a la sexualitat y a les desigualtats de gènere. Entre les noies s'acostuma a parlar amb sinceritat amb el grup més íntim d'amigues, mentre que entre els nois això resulta menys habitual. Tot això afavoreix, en definitiva, a la perpetuació dels estereotips de gènere, és a dir, del que se suposa que significa ser home i ser dona.

A tots aquest aspectes que tenen a veure específicament amb l'adolescència i la joventut, s'hauria de afegir el fet que, ens trobem en un context social en el que, de manera generalitzada, resulta difícil tractar de forma natural i sense repressions els aspectes mes positius de la sexualitat amb el desig, la passió, el plaer, els sentiments o les emocions. Des de l'àmbit educatiu, existeix la possibilitat de acompanyar a adolescents i joves en aquest procés de recerca i clarificació personal, tractant de contribuir a l'establiment de relacions de gènere més equitatives i a un major reforçament personal davant la salut sexual i reproductiva.

En aquest sentit, seria oportú promoure espais per a l'escolta activa, facilitant a adolescents i joves l'expressió dels seus sentiments i necessitats, fent un abordatge global davant possibles riscos. El nostre paper com educadors és el de treballar els estereotips i desigualtats que es donen entre homes i dones per a facilitar que adolescents i joves siguin conscients de la realitat social, de com els afecta ser homes o dones, de com poden transformar les seves relacions a partir de la presa de decisions de forma lliure i responsable respecte a la vivència de la seva sexualitat, la seva identitat i les seves relacions amb altres persones.

Característiques del recurs didàctic proposat

Entenem que el veure pel·lícules de ficció sobre qüestions relacionades amb la sexualitat, la identitat sexual i de gènere i les relacions entre homes i dones acompanyat d'espais per a la reflexió col·lectiva i el debat, és una metodologia adequada per entrar a analitzar i reflexionar sobre aquest temes amb adolescents i joves.

Les pel·lícules s'han escollit en funció de criteris temàtics i tenint en compte la adequació a les edats a les que va dirigit aquest material. Totes elles han estat editades comercialment en vídeo o DVD i poden ser adquirides o llogades en centres de recursos, biblioteques o vídeoclubs. L'àmbit geogràfic de referència d'aquest material pedagògic no es limita a les realitats socials del món occidental, sinó també a les de països del sud.

En cada fitxa didàctica es pot trobar la següent informació: