FITXA DIDÀCTICA GENERAL

Destinataris: Estudiants de 14 a 18 anys (Secundària i Batxillerat)

Àrees relacionades: Ciències Socials i Ètica

Objectius Generals:


Objectius Específics:

Metodologia: Veure el document "Estratègies didàctiques per a l'ús del audiovisual" (en preparació)