CINEMA I DESENVOLUPAMENT (I)
LES RELACIONS NORD-SUD A TRAVÈS DEL CINEMA

ERNEST CAÑADA / EDUALTER