PRESENTACIÓ

Amb aquesta selecció de pel·lícules i fitxes didàctiques que les acompanyen, es presenta la segona sèrie de pel·lícules dedicades a la temàtica del desenvolupament, desprès d'una primera sèrie dedicada a les relacions nord-sud, Cinema i Desenvolupament I: Les relacions nord-sud Amb aquesta segona col·lecció es pretén facilitar l'ús pedagògic d'una sèrie de pel·lícules de ficció per a informar, reflexionar i debatre sobre les manifestacions del que s'ha decidit anomenar subdesenvolupament.

En la primera sèrie de pel·lícules es volia indagar en els orígens i causes dels processos de subdesenvolupament, posant l'accent en el model de relacions d'explotació i degradació establert pel "nord" respecte al "sud". S'entén que les causes dels processos de subdesenvolupament dels països del sud son múltiples i complexes, però sens dubte hi han raons històriques i actuals que tenen a veure amb el tipus de relacions que s'han establert entre els països del nord i els del sud. Des dels temps de la conquesta i la colonització, passant per l'època d'imperialisme o el món actual de globalització neoliberal, els països del nord han imposat a través de la violència i la dominació (militar, política, econòmica, cultural) els interessos dels seus grups de poder davant els interessos i necessitats de desenvolupament de la gran majoria de les poblacions del sud. Per això han comptat sempre amb la col·laboració de determinats grups i sectors socials dels països del sud que han tret profit d'aquest marc de relacions.

En aquesta ocasió, no obstant, el centre d'atenció s'ha posat en com es manifesta de forma concreta en la vida quotidiana de la gran majoria de les poblacions dels països del sud, els efectes d'aquests processos globals d'empobriment. Per tal que aquest material pugui servir per a informar i obrir un procés de reflexió i empatia, s'ha volgut oferir una mirada actual als diferents desordres provocats per aquesta situació de desigualtat nord - sud.

Per això, la selecció de pel·lícules s'ha realitzat tenint en compte la presentació d'una sèrie d'efectes bàsics del subdesenvolupament:

Amb l'anàlisi i el debat sobre aquests diferents fenòmens es pretén demostrar com el subdesenvolupament suposa una vulneració dels drets humans fonamentals. Està dirigit a docents que treballen amb alumnes de 16 a 18 anys per a facilitar-los una sèrie d'eines que ajudin, a través del mitjà audiovisual, a informar, motivar, sensibilitzar i desenvolupar capacitats d'anàlisi i crítica, etc., entre el seu alumnat.

La selecció s'ha elaborat tenint en compte criteris d'adequació amb el públic al que va dirigida la proposta didàctica i d'accessibilitat de les pel·lícules. Es tracta de films tots ells editats en vídeo que es poden comprar o llogar a les biblioteques o en algun bon videoclub. En aquesta ocasió s'ha preferit concretar la selecció en una sola àrea geogràfica, Amèrica Llatina, amb pel·lícules d'Argentina, Perú, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Guatemala i Mèxic. La concentració geogràfica ens ha permès donar més unitat a les problemàtiques descrites.

A cada fitxa didàctica es pot trobar la següent informació: fitxa tècnica de la pel·lícula, objectius pedagògics del seu us, claus de treball per el professorat i elements de debat per a discutir la pel·lícula amb l'alumnat després del seu visionat.