Materiales en castellano

Els materials didàctics sobre Cinema i Treball estan adreçats a docents que treballen amb alumnat de 14 a 18 anys, amb l'objectiu de facilitar una sèrie d'eines que els ajudin, a través del mitjà audiovisual, a informar, motivar, sensibilitzar i desenvolupar capacitats d'anàlisi i de crítica.

 

Amb el suport de: