FITXA DIDÀCTICA GENERAL

Destinataris: Estudiants de 16 a 18 anys (Batxillerat)

Àrees relacionades: Ciències Socials i Ètica

Objectius Generals:


Pel.lícules seleccionades i temàtiques que permeten abordar:

TÍTOL
DIRECTOR
TEMES A ABORDAR
La vida soñada de los ángeles Erick Zonca

Precarietat laboral de la joventut

La dificultad del pas a la vida adulta marcada pel treball

Tocando el viento Mark Herman

Cultura obrera i identitats col.lectives forjades en el treball.

La pèrdua de la principal font de treball en una localitat comporta una situació de crisis a tota la comunitat.

Recursos humanos Laurent Cantet


Noves formes d'organització del treball (toyotisme, etc.)

Conflicte intergeneracional amb la identitat de classe com a teló de fons .

Rosetta Luc i Jean-Pierre Dardenne

Precarietat laboral de la joventut.

Situacions d'exclusió social

Los lunes al sol Fernando León

Vivència de la desocupació

Identitats de gènere en relació a l'àmbit laboral

La cuadrilla Ken Loach Deslocalització d'empreses a països tercers
Erin Bronckovich Steven Sodderbergh

Riscos per a la salut dels treballadors i la població propera de determinades empreses contaminants.

Les dificultats de fer front a les empreses conataminants.

Arcadia Costa-Gavras Vivència de la desocupació
North Country Niki Caro

Assetjament sexual al treball

Inserció de les dones en oficis tradicionalment masculins

Full Monty Peter Cattaneo

Vivència de la desocupació

Idenitats de gènere en relació a l'àmbit laboral