PROPOSTA DIDÀCTICA INTERCULTURAL


 
NOUS HÀBITS COMUNICATIUS
 
 
NEGOCIACIÓ DELS CONFLICTES 
CONFRONTACIÓ 
                 INTERCANVI 
 
 
 
 NIVELL :

    Últims cursos d'EGB i primers d'ESO (àrea socials)
 

MATERIAL
 
    Llibre de la història de la vida del senyor Achoui. (Un camperol algerià que un dia deixa el seu país per

    anar a França) o un  llibre que tracti sobre un tema semblant.
 

OBJECTIUS
 
   Introduir material com a suport a un plantejament de currículum a l'escola.
   
  Incorporar noves metodologies en l'àrea de les ciències socials que faciliti una
      perspectiva interdiscipilinària i una anàlisi dels procesos històrics i socials des d'un enfocament
      subjectiu de la cultura. 
 
    Potenciar la utilització de les "històries de la vida" com un instrument a l'hora
      d 'investigació social i de construcció de la pròpia identitat.
 
     Introduir el coneixement d'un mateix com per entendre més bé els altres (siguin de la mateixa o
      diferent cultura).
 
  Potenciar la comunicaió i l'intercanvi entre l'alumnat estimulant l'afloració del
      conflicte i propiciant  de  manera sistemàtica situacions de debat, confrontació d'idees i fórmules
      diferents de treballs cooperatius.
 
 

METODOLOGIA

Es pretén generar una tàctica d'investigació-formació
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS

      Avaluació inicial: informació sobre l'autopercepció dels infants, la seva percepció de l'entorn i la seva percepció de la diferència.
 
      Lectura de la història del senyor Achoui.
 
      Un cop els nens i les nenes s'han apropiat de la història de la vida, han de fer el salt d'anàlisi del fenomen migratori. Conceptes de "colonització"/ "descolonització", "guerra", "revolució", "emigrant"/ "immigrant" són abordats explícitament.
 
       Cercar en revistes i diaris imatge, signes o paraules que els nens i nenes puguin identificar i reconèixer amb les diferents cultures que coneguin. De la informació recollida fer-ne un "colage" tot triant la manera d'agrupar-la. Per exemple, fer una cartolina amb grups d'habitatges de diferents cultures, fer grups de diferents vestimentes, diferents tipus de menjar, etc.
 
      Nens i nenes poden indagar en les seves històries familiars. Els familiars poden venir a explicar el seu moviment migratori.
 
      Preparar enquestes per fer els familiars a la classe. Moment emotiu i ric educativament parlant.
 
      Fase de recontextualització i síntesi de les experiències dels diferents immigrants.
 
      Avaluació final: Valorar el procés d'ensenyament-aprenentatge. Avaluar l'activitat didàctica i l'experimentació i el nivell d'implicació.