YAN

EL NEN QUE OBLIGAVEN A TREBALLAR

Per a poder tenir mà d'obra infantil barata, alguns propietaris de fàbriques de l'Índia es presenten als pobles de les zones més pobres del país i ofereixen a les famílies una bestreta de diners a canvi de donar treball als seus fills.. Els prometen un futur meravellós i treball per a tota la vida.

Així van enganyar en Yan quan amb prou feines tenia 10 anys.

En Yan vivia amb la seva família en un llogarret de l'Índia. Els pares d'en Yan treballaven, però els diners que guanyaven no els arribaven per a menjar ni per a mantenir els fills.

El propietari d'una fàbrica va donar al pare d'en Yan 500 rupies (la moneda de l'Índia) explicant-li que ben aviat el nen guanyaria prou per a restituir aquesta bestreta i per a enviar a casa seva molts més diners. Així sortirien de la pobresa en què vivia tota la família.

Segons l'acord, en Yan tornaria a casa seva al cap d'un any. Però l'any va passar, i en Yan no va tornar. Durant tot aquest temps, en Yan va estar treballant en una fàbrica elaborant paquets de llumins i col.locant-los a dins de caixes. Treballava moltes hores tot sol, aturant-se només tres cops al dia per a menjar una mica i fer les seves necessitats. Tan sols tenia un dia de festa per setmana i dormia al damunt d'una estora, a la mateixa sala de la fàbrica on treballava.

En vista que ja havia passat un any i que en Yan no tornava, el seu pare el va anar a buscar al poble on hi havia la fàbrica. Al cap de fer moltes voltes, al final el va trobar, però el propietari de la fàbrica no va deixar marxar en Yan: deia que encara no havia treballat prou per a pagar les 500 rupies que els havia avançat, i que, malgrat que ja havia passat el termini d'un any que havien acordat en un principi, no se'n podia anar.

El pare d'en Yan, desesperat perquè no podia recuperar el seu fill i perquè no tenia diners per a tornar la bestreta, va anar a demanar ajuda a una organització de defensa dels drets humans. Allí els va explicar tot el que havia passat i la situació en què es trobava el seu fill. Els membres d'aquesta organització li van prometre ajuda. I així, al cap de pocs mesos, en Yan i el seu pare s'abraçaven i tornaven al seu poble amb la resta de la família.

En Yan va tenir sort: va poder ser alliberat i tornar amb la seva família. Però encara queden molts nens i nenes que, com en Yan, treballen en situacions molt dures, sense poder anar a escola ni jugar amb els amics.
RESUM DE LA GUIA DIDÀCTICA DE LA UNITAT DE PRIMÀRIA

TÍTOL
La història d'en Yan: el nen que obligaven a treballar.

DURADA
1 hora lectiva.

OBJECTIU GENERAL
Donar a conèixer la situació d'explotació laboral en què viuen molts nens del món.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Sensibilitzar-se davant el problema de l'explotació laboral de la infància.
- Valorar els drets humans i, en concret, els drets dels nens com a drets propis i inalienables.

CONTINGUTS

CONCEPTE
Coneixement de l'existència d'una situació diferent de la seva.

PROCEDIMENTS
- Debat i discussió en grup dels fets i de la situació que exposa la història.
- Reconeixement de les causes dels fets concrets i conseqüències que se'n desprenen.

VALORS I ACTITUDS
- Valoració de la solidaritat com a actitud de cooperació entre les persones.
- Sensibilitat davant la situació d'injustícia en què viuen molts nens i nenes.

PAUTES D'INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA
Aquesta unitat es planteja com una aproximació al tema de l'explotació laboral de la infància. Concretament, la dels nens de famílies pobres que, a canvi de diners com a bestreta per a la família, són posats a treballar, en condicions molt dures i amb la promesa que al cap d'un cert temps, quan hagin restituït el deute amb el seu treball, tornaran a casa. Aquesta promesa no es compleix, i deixa els nens en una situació d'esclavatge laboral per a tota la vida.

ACTIVITATS DE L'ALUMNAT
- Escoltar la història que explicarà el professor.
- Comentar a classe els fets que exposa la història.
- Fer un dibuix (o vinyetes) on es reflecteixi una situació d'explotació laboral de la infància.
- Reconèixer les causes dels fets exposats i les conseqüències que se'n desprenen.

En el procés de realització de l'activitat sortiran molts conceptes, que caldrà explicar i aclarir perquè l'alumnat sigui capaç d'entendre la història (diferència entre treball infantil i explotació laboral de la infància, drets humans, bestreta-deute...). Es pot aprofitar l'activitat per explicar quina és la situació actual en el món respecte a l'explotació laboral de la infància. Segons el nivell de l'alumnat, es podrà aprofundir més o menys en el tema, mirant sempre d'adequar les activitats a les capacitats dels estudiants.