La violència avui s'escriu en femení

Per què aquest títol?

A primer cop d'ull l'afirmació que dóna títol a aquest dossier del DENIP "La violència avui s'escriu en femení" segurament crearà certa estranyesa i desacord, ja que es pot interpretar de diferents maneres que en alguns casos també ens poden portar a error. Per això des del Seminari Permanent d'Educació per a la Pau volem aclarir i justificar la nostra visió sobre el tema.

Decidir el títol per a un tema tan complex i greu com és "la violència vers les dones" no ens va resultar pas fàcil.
Com posar un títol que no presentés un cop més a les dones com a víctimes?, que dimensionés la importància d'aquesta "xacra" social?, que deixés clar que són les dones -pel sol fet de ser-ho- les que enfronten la violència masclista en un 95% i per tant, són el 95% dels cops els homes els agressors?, que a nivell mundial tot el que representa força, autoritat, disciplina fèrria, poder, guerres, invasions, armes, exercits, etc., té cara masculina?. És a dir, tots els tipus de violència són majoritàriament exercits pels homes i per algunes dones també.

Malauradament la violència de gènere ha existit a totes les èpoques de la història, però en els darrers anys, gràcies a l'enorme i continuada lluita dels moviments de dones i dels drets humans de tot el món, aquesta violència és una realitat social que surt de l'àmbit familiar i privat i per tant es converteix en un problema social, en un delicte i una clara violació als drets humans de les dones, en definitiva la població està sensibilitzada i demana cada cop amb més claredat la seva eradicació.

Per tant, des del Seminari creiem que cap societat pot afirmar que viu en pau, mentre continuï havent violència de gènere. Així doncs, avui encara la violència sí s'escriu en femení.

Seminari per a la Pau de Badalona - DENIP 2005