Escola i coeducació, un fracàs?

  1. L'estat de la qüestió. FABRA, M. LLUÏSA. Ni resignades ni submises. Tècniques de grup per a la socialització assertiva de nenes i noies. Quaderns de Coeducació ICE-UAB, núm. 11, 1996. Pàgines 13-21

  2. Agressivitat i adolescència. ROVIRA, MARTA. El tratamiento de la agresividad en los centros educativos, propuesta de acción tutorial. Cuadernos para la Coeducación ICE-UAB, núm. 15. Pàgines 11-31

  3. Aprenent a cedir. Currículum ocult i construcció de gènere. SANTOS GUERRA, MIGUEL ANGEL. Sexisme i educació, Monogràfic de la Revista Guix, núm. 225-226, Juliol-Agost 1996. Pàgines 5-12

  4. Luces y sombras en el camino hacia una escuela coeducativa. Amparo Tomé. GONZÁLEZ, ANNA I LOMAS, CARLOS (Coord.). Mujer y educación. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia. Ed. Graó, 2002

  5. Dones i nenes a l'escola. AA.VV. Comissió de coeducació del CEIP Benviure, Sant Boi de Llobregat. Sexisme i educació, Monogràfic de la Revista Guix, núm. 225-226, Juliol-Agost 1996. Pàgines 21-26

  6. El tratamiento de la agresividad en los centros educativos, propuesta de acción tutorial. ROVIRA, MARTA. Cuadernos para la Coeducación ICE-UAB, núm. 15, 2000. Pàgines 33-47

  7. Criteris generals per a un PCC coeducatiu. SIMÓN RODRÍGUEZ, M. ELENA. Sexisme i educació, Monogràfic de la Revista Guix, núm. 225-226, Juliol-Agost 1996. Pàgines 27-38

  8. Coeduc 96. Comissió de coeducació del Col.legi Públic Bonavista. Alaquàs (València). Sexisme i educació, Monogràfic de la Revista Guix, núm. 225-226, Juliol-Agost 1996. Pàgines 33-38

  9. Experiencias coeducativas en el aula. Revista de CC.OO.

  10. Exercicis, jocs i simulacions: Plurals. Anuncis. FABRA, MARIA LLUÏSA. Ni resignades ni submises. Tècniques de grup per a la socialització assertiva de nenes i noies. Quaderns de Coeducació ICE-UAB, núm. 11, 1996. Pàgines 138-140