Fitxa didàctica

Destinataris:

Estudiants de secundària i batxillerat.

Objectius:

Aprendre a llegir críticament la informació que aporten els mitjans de comunicació entorn dels desastres i les situacions d’emergència post-desastre.
Analitzar els impactes socials i ambientals que poden tenir determinats fenòmens naturals depenent del context on es produeixen.
Entendre al relació entre vulnerabilitat sòcio-ambiental, pobresa i desastres.
Aproximar-se a les diferents estratègies de prevenció de desastres que s’estan duent a terme a diferents països del Sud.

Metodologia:

Aquesta unitat didàctica ha estat pensada per ser treballada en moments excepcionals, quan després d’un “desastre”, com un huracà o un terratrèmol, en algun país del Sud, aquest atrau l’atenció dels mitjans de comunicació. No s’ha concebut com a part del currículum, sino per utilitzada en un moment d’especial atenció ciutadana cap als desastres naturals i es vol abordar el fenomen des de l’escola.

La unitat combina activitats que es poden fer a l’aula i algunes que pot continuar l’alumnat des de casa seva. Les diferents estratègies didàctiques que s’utilitzen són:
Anàlisi de premsa.
Visionat de vídeo.
Debat en grup.
Joc d’ordinador.

Recursos:

Ordinador amb connexió a Internet d’alta velocitat.
Canó o projector connectat a l’ordinador a l’aula.
Paper d’embalar, tisores, pega, rotuladors gruixuts de colors, pissarra, guix.

Temporalitat:

6 hores.