Recursos complementaris a Internet

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ETI/RD)

La ETI/RD és l’òrgan principal que s’encarrega de les polítiques per a la reducció de desastres i constitueix el punt d’enllaç dins Nacions Unides sobre assumptes humanitaris. A la seva web disposa abundant documentació en temes rellevants per a la reducció de desastres.

Red Desastres

Es tracta d’un portal d’Internet impulsat pel PNUD d’informació sobre experiències, bones pràctiques, eines i lliçons apreses en matèria de desastres a Amèrica Llatina i El Carib. Disposa d’una àmplia biblioteca de documents.

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

Aquesta web està formada per investigadors de diferents disciplines que treballen en l’anàlisi de desastres. Disposa de molta informació actualitzada.

Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID)

El CRID és una iniciativa de sis organitzacions que han fet un esforç per recopilar i centralitzar informació sobre desastres que es trobava dispersa. Disposa d’una secció d’enllaços molt estructurada i informada.