PER LA PAU, DIGUEM NO A LA DESFILADA MILITAR

            

Davant la desfilada militar prevista el proper 27 de Maig a Barcelona, en el marc de la celebració del Dia de les Forces Armades, les entitats sotasignants volem fer arribar a l'opinió pública les següents reflexions:


Per tot això, cridem la ciutadania a participar en les activitats unitàries de rebuig a la desfilada militar i de suport a la pau.

PER LA PAU
NO AL MILITARISME
NO A LA DESFILADA MILITAR
CAP A UN MÓN SENSE EXÈRCITS


Convocatòria d'activitats unitàries en el marc de la Plataforma Per la Pau,
diguem NO a la desfilada militar.