CONVOCATÒRIA D'ACTIVITATS UNITÀRIES EN EL MARC DE LA PLATAFORMA PER LA PAU: DIGUEM NO A LA DESFILADA MILITAR