UNA D'ACUDITS

 

Els diaris de premsa i algunes revistes opinen irònicament sobre el deute extern mitjançant acudits i tires còmiques.

Imagineu que treballeu per a un d'aquests mitjans de comunicació i us demanen il.lustrar un acudit.

Elaboreu individualment o per parelles un acudit en forma de tira còmica o amb una sola imatge, ironitzant sobre el deute extern.

Aquí teniu alguns exemples d'acudits que s'han publicat sobre el deute extern.


Un cop realitzats els diversos acudits, enganxeu-los en un mural i comenteu-los als vostres companys.


Index
Següent