8. ALTERNATIVES: NO PAGAR

 

En aquest últim tema es proposen diverses activitats dinàmiques que permetran al docent avaluar la maduresa dels seus alumnes al finalitzar el crèdit.

Objectiu

Posar en pràctica tots els coneixements adquirits sobre elDeute Extern al llarg del crèdit.


Desenvolupament

A continuació us presentem les diverses activitats que composen aquest últim bloc:

8.1. Trencant cadenes

Doneu a cada discent una tira estreta de paper. Demaneu que escriguin en el paper de quina manera el deute perjudica la gent dels països més pobres. Llavors feu una cadena de paper doblegant les tires de paper en forma d'anell i uniu els anells. Exposeu la cadena en un lloc que destaqui i demaneu als alumnes propostes de què podem fer socialment i a l'escola per ajudar a trencar la cadena.

8.2. Joc de rol: Àfrica, Deute o Educació

Aquesta activitat és un joc de rol realitzat per Intermón, el qual podeu adquirir a la seva seu social. El joc simula una reunió de la comissió preparatòria del Pla 2015: "EDUCACIÓ PER A TOTS", que l'Assemblea de les Nacions Unides vol posar en marxa. L'Assemblea ha encarregat a la Comissió la missió d'aprovar una proposta que garanteixi l'accés a l'escolarització de tots els nens i nenes de Moçambic.

Aquesta proposta serà un dels primers passos perquè les Nacions Unides apliquin des d'una perspectiva mundial el Pla 2015: "Educació per a tots".

Un cop finalitzada la dinàmica, i fora del joc de rol, Intermón us proposa elaborar a la classe un Pla d'Acció, que faci possible la condonació del deute extern per invertir-lo en educació, i contribuir així a la universalització de l'educació. Intermón trametrà aquest Pla d'Acció elaborat pels alumnes, juntament amb els de tots els centres que també l'hagin enviat, al Fons Monetari Internacional i, concretament, al seu representant espanyol a Washington.

Si voleu adquirir aquest joc de rol per el vostre centre, la seu social a Barcelona d'Intermón està:
c/ Roger de Llúria, 15 - 08010 BCN. Tel.93 482 07 00 - Fax 93 482 07 07.

8.3. Una d'acudits

La següent activitat consisteix en realitzar un acudit sobre algun dels temes del crèdit. Els alumnes en parelles o individualment han d'elaborar un acudit en forma de tira còmica o amb una sola imatge, similars als dels diaris o revistes. A l'exercici els discents tenen uns exemples de com poden ser els acudits. Després, amb tots els acudits, elaborarem un mural per tal de recollir-los tots i poder-los comentar.

8.4. El joc del Deute

Aquesta activitat consisteix en resoldre un senzill problema de càlcul. Aquest joc ha estat extret de l'article Las cifras de la desigualdad. Cuaderno de Trabajo, de Mª Dolors Gibert, Carlos Gradín i Joan Albert Vicens. Els alumnes han de llegir l'estudi de cas proposat i respondre les preguntes posteriors que se'ls planteja.


Temporització

 


Index